František Stanko

Od 2012 pracujem ako technický riaditeľ a hlavný programátor vo Foodlogic s.r.o., kde aktívne píšem:

HTML5 | CSS3 | JavaScript | jQuery2 | PHP5.5 | MySQL5.6 | Bash

Som zodpovedný za:

Administráciu Unix systémov, cron, iptables, zálohy, DNS, detailnú konfiguráciu všetkých services (apache2, php5, mysql, apparmor, etc.), server logging a obratné parsovanie logov, a veľa iných.

Ak by ste mali záujem, som k dispozícii na prácu.

rimmer@rimmer.sk